Onlad karga

Onlad saray karga

Arom si Jehova ed Interon Pusom

Arom si Jehova ed Interon Pusom

DEUTERONOMIO 13:3

KABUASAN

 • 9:10 Musika

 • 9:20 Kansion No. 109 tan Pikakasi

 • 9:30 “Saya so Kabaliksan na Panangaro ed Dios”

 • 9:45 Pian Naarom si Jehova, Arom so Agim

 • 10:00 “Aro Yoy Kapara Yon Too a Singa ed Sikayon Dili”

 • 10:25 Kansion No. 82 tan Saray Anunsio

 • 10:35 “Sasakoban na Aro so Dakel a Kasalanan”

 • 11:05 Dedikasyon tan Bautismo

 • 11:35 Kansion No. 50

 NGAREM

 • 12:50 Musika

 • 1:00 Kansion No. 62

 • 1:05 Saray Eksperiensya

 • 1:15 Sumaryo na Say Panag-bantayan

 • 1:45 Simposium: Idayew Moy Jehova Legan a Mabilay Ka

  • Ugugaw

  • Saray Tinedyer

  • Saray Adulto

 • 2:30 Kansion No. 10 tan Saray Anunsio

 • 2:40 Arom si Jehova ed Interon Pusom

 • 3:25 Kansion No. 37 tan Pikakasi