Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 20

Epektibon Konklusyon

Epektibon Konklusyon

Eclesiastes 12:13, 14

SUMARYO: Diad saray sampot ya ibagam, pasesegen iray ondedengel ya awaten tan iyaplika iray naaralan da.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Ikonekta so konklusyon ed topic mo. Uliten so tema tan saray manunan punto odino bitlaen iratan ed arum a salita.

  • Pakiwasen iray ondedengel. Ipanengneng ed saray ondedengel no antoy kaukolan dan gawaen, tan no akin ya kaukolan dan gawaen itan. Ipanengneng mod panagsalitam ya talagan papanisiaan mo tan importante so ibabagam.

  • Gawaen ya simpli tan antikey so konklusyon mo. Agla mangiyaarum na balon manunan punto. Antis mon sampotan so presentasyon mo, mangusar na daiset labat ya salita pian pasesegen iran onkiwas.