Onlad karga

Talaga Kasin Nabilay Lamet Iray Inaatey?

Talaga Kasin Nabilay Lamet Iray Inaatey?

Kasin say ebat mo et . . .

  • on?

  • andi?

  • seguro?

 SAY IBABAGA NA BIBLIA

“Walay kioli.”​—Gawa 24:15, Balon Mundo a Patalos.

SAY NITULONG TOD SIKA

Nasarag moy ermen no inateyan ka.​—2 Corinto 1:3, 4.

Agka natatakot ya ompatey.​—Hebreo 2:15.

Makaseguro kan nakaibam lamet iray inatey lan inad-arom.​—Juan 5:28, 29.

 TUA KASI IBABAGA NA BIBLIA?

On, tan nia so taloran rason:

  • Say Dios so nanlapuan na bilay. Ibabaga na Biblia ya si Jehova a Dios so “subol na bilay.” (Salmo 36:9; Gawa 17:24, 25) No sarasarag na Dios ya ikdan na bilay so amin ya pinalsa, segurado ya sarasarag ton bilayen lamet iray inaatey.

  • Wala la ray inatey ya binilay na Dios nensaman. Akasulat ed Biblia so waloran totoo ya binilay lamet diad dalin​—walay ugaw, matatken, lalaki, tan bibii. Say arum et kapate-patey da ni labat, balet walay sakey ya apat agew lan inatey!​—Juan 11:39-44.

  • Labalabay na Dios ya gawaen lamet itan. Kabusol nen Jehova so patey; ipapasen to itan ya kalaban. (1 Corinto 15:26) ‘Pirpirawat’ ton taloen itan ya kalaban, tan gawaen to itan diad panamegley na kioli. Labalabay to lan bilayen iray inatey tan panayamen to ra diad dalin.​—Job 14:14, 15.

 ISIPEN PA

Akin et ontatatken tan ompapatey tayo?

Nabasa so ebat na Biblia diad GENESIS 3:​17-​19 tan ROMA 5:12.