Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 6A

“Kiskisan Moy Ulom tan Ahit Moy Balbas Mo”

“Kiskisan Moy Ulom tan Ahit Moy Balbas Mo”
VIEW

Inyakto nen Ezequiel iray asingger lan nagawa ed Jerusalem

 • “Kiskisan”

  Saray Judio et lusoben tan upoten

 • “Simbangen tan Apag-apagen”

  Say panangukom et ginagala tan organisado

 • “Poolan”

  Say arum et ompatey ed loob na syudad

 • “Kabilen”

  Say arum et pateyen diad paway na syudad

 • “Isibwag”

  Say arum et makaliktar, balet anggapoy kareenan da

 • ‘Balkoten’

  Wala ray imbantak ed arum a dalin ya ompawil ed Jerusalem kanian agnaandi so dugan panagdayew