Aro Yoy Totoo—Manggawa na Disipulo

Ginawa iyan publikasyon pian natulongan kan napaaligwas iray kualidad ya kailangan tayo ed ministeryo.

Pasensya la, anggapoy termino ya nan-match ed inkargam.