Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 142-150

“Si Jehova et Agnaparaan tan Sankamakanepegan na Dayew”

“Si Jehova et Agnaparaan tan Sankamakanepegan na Dayew”

145:1-5

Nen anengneng nen David ya anggapoy limitasyon na saray agnaparaan ya kualidad nen Jehova, apakiwas ya idayew si Jehova diad anggad angga

145:10-12

Singa si David, napapakiwas iray matoor ya lingkor nen Jehova ya naynay ya itongtong so makapanyari iran gawa To

145:14

Kombinsido si David ya labalabay nen Jehova tan walay pakayari Ton iter so pankaukolan na amin a lingkor To