Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 120-134

“Say Tulong Ko et Manlapud si Jehova”

“Say Tulong Ko et Manlapud si Jehova”

Say Salmo 120 anggad 134 et kabkabat bilang Kansion na Saramay Ontatatdang. Dakel so manisia ya kinansion iraya na maliket iran managdayew ya Israelita legan iran ontatatdang ed Jerusalem, a walad atagey a pasen diad kapalandeyan na Juda, pian makaatendi rad tinaon a piesta.

Say proteksion nen Jehova et deneskribe ed saray ilustrasyon ya singa say . . .

121:3-8

  • ag-onuugip ya pastol

  • sirom ed agew

  • matoor ya sundalo