Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | GENESIS 12-14

Sipanan ya Walay Epekto To ed Sika

Sipanan ya Walay Epekto To ed Sika

12:1-3; 13:14-17

  • Say impisipanan nen Jehova ed si Abraham et legal ya garantiya ya seguradon niletneg so Panarian ed tawen

  • Mapatnag ya ginmapon inmepekto so sipanan nen 1943 B.C.E. sanen binaliw nen Abraham so Ilog Eufrates nen sikatoy paonla lad Canaan

  • Mansiansia so epekto na sipanan anggad deralen na Mesianikon Panarian iray kakabusol na Dios tan nabendisyonan lay amin a pamilya ed dalin

Benendisyonan nen Jehova so mabiskeg a pananisia nen Abraham. No mabiskeg met so pananisia tayo ed saray sipan nen Jehova, anto ran bendisyon so naawat tayo bilang resulta na impisipanan tod si Abraham?