Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ROMA 1-3

Itultuloy Mon Ipasal so Konsiensiam

Itultuloy Mon Ipasal so Konsiensiam

2:14, 15

Natulongan itayo na konsiensia tayo no

  1. ipasal tayo itan base ed saray prinsipyo ed Biblia

  2. dengelen tayo itan sano ipanonot tod sikatayo iratan ya prinsipyo

  3. kerewen tayod pikakasi so masanton espiritu pian nalabanan so impluensyan manggawa na mauges.​—Rom 9:1