Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ROMA 9-11

Say Ilustrasyon Nipaakar ed Kiew ya Olibo

Say Ilustrasyon Nipaakar ed Kiew ya Olibo

11:16-26

Antoy irerepresenta na nanduruman kabiangan na simbolikon kiew ya olibo?

  • Say kiew: say kasumpalan na gagala na Dios nipaakar ed impisipanan tod si Abraham

  • Say sengeg: si Jesus, say manunan kabiangan na ilalak nen Abraham

  • Saray sanga: say kompleton bilang na onkokomaduan kabiangan na ilalak nen Abraham

  • Saray “pinuter” ya sanga: saray Judio ya angipulisay ed si Jesus

  • Saray “insuldong ed” sanga: saray alanaan a Kristiano ya nanlapud saray nasyon

Singa nipasakbay la, saray ilalak nen Abraham​—si Jesus tan say 144,000—​so mangiter na bendisyon ed “totoo na saray nasyon.”​—Rom 11:12; Gen 22:18

Antoy naaralan kod si Jehova ed paraan na impanumpal tod gagala to nipaakar ed saray ilalak nen Abraham?