Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Aro so Pakabidbiran na Saray Tuan Kristiano—Protektaan so Pankakasakey

Aro so Pakabidbiran na Saray Tuan Kristiano—Protektaan so Pankakasakey

NO AKIN YA IMPORTANTE: Diad samay labi antis na impatey nen Jesus, impikasi to ya saray disipulo to et “sigpot iran mankakasakey.” (Jn 17:23, paimanod leksab) Pian napansiansia tayoy pankakasakey tayo, kaukolan tayon ipanengneng so aro ya “agmanbibilang na impakasakitan.”​—1Co 13:5.

NO PANON IYAN NAGAWAAN:

  • Aligen si Jehova ya say imanoen tayo et say kamaongan na arum

  • Mabulos ya mamerdona

  • Kayarin ayosen so agpantatalosan, agla ipapanonot itan.​—Pro 17:9

BANTAYAN SO VIDEO YA “MANAAROAN KAYO”​—AGMANBIBILANG NA IMPAKASAKITAN, INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Diad unonan parte na video, panon ya napatnagan ed si Helen ya sikatoy ‘manbibilang na impakasakitan’?

  • Diad komaduan parte na video, panon ya alabanan nen Helen so negatibon panagnonot tan awalaan na positibon panmoria?

  • Panon ya akatulong si Helen ed pankakasakey na kongregasyon?

Siopan talagay sasakitan tayo no manbibilang tayoy impakasakitan?