Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Aro so Pakabidbiran na Saray Tuan Kristiano—Agmagmamaliw a Makasarili tan Misasanok

Aro so Pakabidbiran na Saray Tuan Kristiano—Agmagmamaliw a Makasarili tan Misasanok

NO AKIN YA IMPORTANTE: Imbangat nen Jesus ya aro so pakabidbiran na saray disipulo to. (Jn 13:34, 35) Pian naalig tayoy panangaro nen Kristo, kaukolan tayon iyuna so pankaabigan na arum tan agtayo magmamaliw ya misasanok.​—1Co 13:5.

NO PANON IYAN NAGAWAAN:

  • No walay makapasakit ya imbaga o ginawa na sakey, tunda kan magano tan nonot mo no antoy sengegan na problema tan saray posiblin pansumpalan na gawaen mo.​—Pro 19:11

  • Tandaan ya amin tayo et aliwan perpekto tan no maminsan et makapangibaga o makagawa tayo na pagbabawian tayo lanlamang

  • Ayosen a tampol iray agpantatalosan

BANTAYAN SO VIDEO YA “MANAAROAN KAYO”​—AGMAGMAMALIW A MAKASARILI TAN MISASANOK, INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Antoy reaksion nen Larry ed suhestion nen Tom?

  • Panon ya akatulong ed si Tom so pannonot a magano pian ag-onsanok?

  • Panon ya apakepa na mauyamon ebat nen Tom so tensyonadon situasyon?

Antoy maabig ya epekto ed kongregasyon no mansiansia tayon kalmado anggano makakapasnok tayo?