Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | 1 JUAN 1-5

Agyo Aaroen so Mundo Odino Saray Bengatlan Walad Mundo

Agyo Aaroen so Mundo Odino Saray Bengatlan Walad Mundo

2:15-17

Uusaren nen Satanas so taloran pakatuksoan ed mundo pian niyarawi itayo ed si Jehova. Panon mon ipaliwawa iraya ed arum?

  • “Pilalek na laman”

  • “Pilalek na mata”

  • “Panangipangta na sakey ed saray kaykayarian to”