Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | GAWA 4-5

Makpel Dan Niyabawag a Tuloytuloy so Salita na Dios

Makpel Dan Niyabawag a Tuloytuloy so Salita na Dios

4:5-13, 18-20, 23-31

Akin ya kualipikado iray apostol ya manbangat? Antoy tinmulong ed sikaran mansalita ya walaay kompiyansa tan pakpel? “Kakaiba ira nen Jesus nensaman,” say Sankamaongan a Managbangat, tan akaaral irad sikato. (Gaw 4:13) Anto ray naaralan tayod si Jesus ya ontulong pian magmaliw tayon maong ya managbangat na Biblia?

Anapen so leksion ya mipetekan ed saray teksto.