Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | AMOS 1-9

“Anap Yoy Jehova, tan Mantultuloy Kayon Manbilay”

“Anap Yoy Jehova, tan Mantultuloy Kayon Manbilay”

5:6, 14, 15

Antoy labay ya ibaga na “anap yoy Jehova”?

  • Itultuloy tayon kabaten a maong si Jehova tan manbilay tayo base ed saray estandarte to

Antoy resulta nen ag-inanap na saray Israelita si Jehova?

  • Agda la ‘binusol so kaugsan’ tan agda la ‘inaro so kamaongan’

  • Nampokus irad pamaliket ed sarili da

  • Imbaliwala day ganggan nen Jehova

Anto ray intarya nen Jehova pian sikatoy naanap tayo?