Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | KANSION NEN SOLOMON 1-8

Say Biin Shulamita—Sakey ya Alimbawan Maabig ya Aligen

Say Biin Shulamita—Sakey ya Alimbawan Maabig ya Aligen

Akin et sikatoy balibalin alimbawa parad saray mandadayew ed si Jehova?

2:7; 4:12

  • Inalagar toy tuan panangaro

  • Sikatoy agnampaimpluensya ed panedesdes na arum ya nawalaan na romantikon liknaan ed anggan siopa

  • Sikatoy mapaabeba, masimpit, tan malinis ed moral

  • Say panangaro to et agnasaliw na balitok o panangirayew

Tepetan moy sarilim:

‘Anton kualidad na biin Shulamita so labay kon aligen?’