Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 1-10

Makapikareenan Tayod si Jehova No Igalang Tayoy Anak To, si Jesus

Makapikareenan Tayod si Jehova No Igalang Tayoy Anak To, si Jesus

Impropesiya so isusumpa ed si Jehova tan Jesus

2:1-3

  • Impropesiya ya ag-awaten na saray nasyon so autoridad nen Jesus, noagta ipilit day autoridad da

  • Asumpal iyan propesiya nen wadiad dalin si Jesus tan walaan itan na mas baleg ya kasumpalan natan

  • Imbaga na salmista ya manmemeremere na andi-kakanaan iray nasyon, a say labay ton ibaga et andi-kakanaan tan agnasumpal so gagala ra

Saray mangigalang labat ed tinuron Ari nen Jehova so manbilay

2:8-12

  • Amin ya onsusumpa ed Mesianikon Ari et naderal

  • Saray totoon mangigagalang ed Anak, si Jesus, et nawalaay kaligenan tan kareenan