Onlad karga

Onlad saray karga

Marso 5-11

MATEO 20-21

Marso 5-11
 • Kansion 76 tan Pikakasi

 • Introduksion (3 min. o mas antikey)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

 • Siopaman a Labay Toy Magmaliw a Manuna ed Sikayo et Nepeg a Magmaliw a Lingkor Yo”: (10 min.)

  • Mat 20:3​—Saray mapaatagey ya eskriba tan Fariseo et pabirbir ira tan labalabay day paibano “diad tindaan” (“The Marketplace” media na Mat 20:3, nwtsty)

  • Mat 20:20, 21​—Kinerew na duaran apostol ya naikdan iray posisyon pian napagalangan ira tan nawalaan iray autoridad (“mother of the sons of Zebedee,” “one at your right hand and one at your left” study notes na Mat 20:20, 21, nwtsty)

  • Mat 20:25-28​—Imbaga nen Jesus ya saray papatumbok to et nepeg ya mapaabeban manlingkor (“minister,” “not to be ministered to, but to minister” study notes na Mat 20:26, 28, nwtsty)

 • Pankotkot na Espiritual a Kayamanan: (8 min.)

  • Mat 21:9​—Nen inyeyag na saray totoo so “Iliktar mo, ipikasi mi, so Anak nen David!” antoy labay dan ibaga? (“Save, we pray,” “Son of David” study notes na Mat 21:9, nwtsty)

  • Mat 21:18, 19​—Akin et pinalenes nen Jesus so kiew ya igos? (jy 244 ¶4-6)

  • Antoy naaralan yod babasaen ed Biblia diad sayan simba nipaakar ed si Jehova?

  • Anto ni ray arum ya espiritual a kayamanan ya akotkot yo ed babasaen ed Biblia diad sayan simba?

 • Panagbasa ed Biblia: (4 min. o mas antikey) Mat 20:1-19

MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

BILAY NA KRISTIANO

 • Kansion 99

 • Lokal Iran Pankaukolan: (5 min.)

 • Saray Agawaan na Organisasyon: (10 min.) I-play so video ya Saray Agawaan na Organisasyon parad Marso.

 • Panagaral na Kongregasyon ed Biblia: (30 min.) jy kap. 11

 • Manrepaso tan Ibagay Aralen ed Ontumbok a Simba (3 min.)

 • Kansion 53 tan Pikakasi