Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | JEREMIAS 5-7

Tinmunda Iran Manggawa na Linawa na Dios

Tinmunda Iran Manggawa na Linawa na Dios

7:1-4, 8-10, 15

  • Makpel ya impaamta nen Jeremias iray kasalanan tan pansimpisimpitan na saray Israelita

  • Ipapasen na saray Israelita ya say templo et sakey ya anting-anting ya manprotekta ed sikara

  • Impaamta nen Jehova ya agnasakbongan na pambabagat da so mauges ya kagagawa ra

Pannonotan: Panon kon naseguro ya say panagdayew ko et unong ed linawa nen Jehova tan agmagmaliw ya pormalidad labat?

Si Jeremias diad puerta na abung nen Jehova