Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Manpili na Dugan Panagligliwaan

Manpili na Dugan Panagligliwaan

Akin ya nepeg tayoy manpili na dugan panagligliwaan? No pipilien tayo iray bantayan tayon pelikula, dengelen tayon kansion, lukasan ya website, basaen ya libro, odino galawen ya video game, pipilien tayo no antoy ikarga tayod nonot tayo. Saray pipilien tayo et walaan na epekto ed ugali tayo. Dakel ed saray panagligliwaan natan et kabusol nen Jehova. (Sal 11:5; Gal 5:19-21) Lapud satan, papasesegen itayo na Biblia ya itultuloy tayon nodnonoten iray bengatlan mamagalang ed si Jehova.​—Fil 4:8.

BANTAYAN SO VIDEO YA ANTON PANAGLIGLIWAAN SO NEPEG KON PILIEN? INSAN EBATAN IRAYA:

  • Antoy piparaan na saray pagalaw na Romano nensaman ya gladiator ed saray arum ya panagligliwaan natan?

  • Panon ya natulongan na saray membro na kongregasyon iray kabataan pian makapanpili na dugan panagligliwaan?

  • Panon ya makatulong so Roma 12:9 no manpipili tayo na panagligliwaan?

  • Anto ray makagunggonan panagligliwaan diad lugar yo?