Onlad karga

Onlad saray karga

 TREASURES FROM GOD’S WORD | FILIPOS 1-4

“Agkayo Mapagpaga ed Antokaman”

“Agkayo Mapagpaga ed Antokaman”

4:6, 7

  • Makatulong so pikakasi pian ag-itayo mapagpaga

  • No manpikasi itayo ya walaan na pananisia, ikdan itayo nen Jehova na kareenan ya “palumbasan toy amin a pakatalos”

  • Anggano nayarin agtayo amta no panon ya solusyonan iray problema tayo, sarag itayon tulongan nen Jehova ya makapansungdo. Nayarin tulongan to tayo ni ingen diad paraan ya agtayo iilaloan.​—1Co 10:13