Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | EFESO 1-3

Administrasyon nen Jehova tan Say Gagawaen na Satan

Administrasyon nen Jehova tan Say Gagawaen na Satan

1:8-10

Say administrasyon nen Jehova et sakey ya uksoyan pian pankakasakeyen so amin ya intelihentin pinalsa to.

  • Ipaparaan na satan iray alanaan parad bilay ed tawen a kaiba si Jesu-Kristo, say espiritual ya Ulo ra

  • Ipaparaan na satan iramay manbilay diad dalin ya uleyan na Mesianikon Panarian

Anto ray pigaran nagawaan ko pian napansiansia so pankakasakey ed organisasyon nen Jehova?