Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 45-51

Ag-ipulisay nen Jehova so Sakey a Puson Asugatan

Ag-ipulisay nen Jehova so Sakey a Puson Asugatan

Say Salmo 51 et insulat nen David kayarin impaimano nen Natan so seryoson kasalanan nen David tan Bat-sheba. Akonsiensia si David, tan mapaabeba ton impatua itan.—2Sa 12:1-14.

Nankasalanan si David balet posiblin nipawil so maong ya relasyon tod si Jehova

51:3, 4, 8-12, 17

  • Sakbay ya nagbabawi tan impatua toy kasalanan to, sikatoy akonsiensia tan nanermen a maong

  • Agaylay impanirap na liknaan to lapud apaermen toy Dios a singano pinuter-puter iray pukel to

  • Labalabay to ya sikatoy naperdona, tan nipawil so maong a relasyon tod Dios tan say liket to

  • Mapaabeban akikasi ed si Jehova ya sikatoy tulongan ton mabulos ya ontulok

  • Sikatoy matalek ya perdonaen nen Jehova