Onlad karga

Onlad saray karga

Enero 27–Pebrero 2

GENESIS 9-11

Enero 27–Pebrero 2

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

 • Saksakey so Lenguahe na Amin a Totoo ed Dalin”: (10 min.)

  • Ge 11:1-4​—Nandesisyon so arum ya mangipaalagey na syudad tan tori pian agnagawa so linawa na Dios (mwbr20.01—it-1 239; mwbr20.01—it-2 202 ¶2)

  • Ge 11:6-8​—Winetwet nen Jehova so lenguahe ra (mwbr20.01—it-2 202 ¶3)

  • Ge 11:9​—Tinaynan na totoo so ipapaalagey da tan nitaytayak ira (mwbr20.01—it-2 472)

 • Pankotkot na Espiritual a Kayamanan: (10 min.)

  • Ge 9:20-22, 24, 25​—Akin ya imbaga nen Noe ya say naayew et si Canaan imbes ya si Ham? (mwbr20.01—it-1 1023 ¶4)

  • Ge 10:9, 10​—Panon a nibagan si Nimrod et “makapanyarin manag-erel na ayep, tan onsusumpad si Jehova”? (mwbr20.01—it-2 503)

  • Anto ran espiritual a kayamanan so labay yon inabang manlapud babasaen ed Biblia ed sayan simba nipaakar ed si Jehova a Dios, ministeryo, odino arum ni?

 • Panagbasa ed Biblia: (4 min. o mas antikey) Ge 10:6-32 (th leksion 5)

MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

BILAY NA KRISTIANO