Onlad karga

Onlad saray karga

Enero 14-20

GAWA 23-24

Enero 14-20
 • Kansion 148 tan Pikakasi

 • Introduksion (3 min. o mas antikey)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

 • Inakusaan a Peste tan Manusugsog ed Arum ya Manrebelde ed Gobierno”: (10 min.)

  • Gaw 23:12, 16—Ag-atuloy so planon pamatey ed si Pablo (mwbr19.01—bt 191 ¶5-6)

  • Gaw 24:2, 5, 6—Diad arapan na Romanon gobernador, inakusaan si Pablo na Managpaliwawa ed publiko ya si Tertulo (mwbr19.01—bt 192 ¶10)

  • Gaw 24:10-21—Marespeton imbaga nen Pablo ya aliwan tua iray akusasyon ed sikato tan makpel ya nantasi (mwbr19.01—bt 193-194 ¶13-14)

 • Pankotkot na Espiritual a Kayamanan: (8 min.)

  • Gaw 23:6—Akin et imbaga nen Pablo ya sikatoy sakey a Fariseo? (“sakey ak a Fariseo” study note na Gaw 23:6, mwbr19.01—nwtsty study note)

  • Gaw 24:24, 27—Siopa si Drusila? (“Drusila” study note na Gaw 24:24, mwbr19.01—nwtsty)

  • Antoy naaralan yod babasaen ed Biblia diad sayan simba nipaakar ed si Jehova?

  • Anto ni ray arum ya espiritual a kayamanan ya akotkot yo ed babasaen ed Biblia diad sayan simba?

 • Panagbasa ed Biblia: (4 min. o mas antikey) Gaw 23:1-15 (th leksion 5)

MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

BILAY NA KRISTIANO

 • Kansion 77

 • Tinaon ya Report ed Serbisyo: (15 min.) Paliwawa na sakey ya elder. Kayarin basaen so anunsio nipaakar ed tinaon ya report ed serbisyo ya nanlapud branch office, manginterbyu na saray manangipalapag ya asakbay lan pinili tan walaan na makapaseseg iran eksperiensya diad ministeryo nen katantaon.

 • Panagaral na Kongregasyon ed Biblia: (30 min.) jy kap. 50

 • Manrepaso tan Ibagay Aralen ed Ontumbok a Simba (3 min.)

 • Kansion 128 tan Pikakasi