Onlad karga

Onlad saray karga

Enero11-17

2 AWARAN 33-36

Enero11-17
 • Kansion 35 tan Pikakasi

 • Introduksion (3 min. o mas antikey)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

 • Papablien nen Jehova so Tuan Panagbabawi”: (10 min.)

  • 2Aw 33:2-9, 12-16—Impatnag nen Manases so tuan panagbabawi, kanian sikatoy kinasian (w05 12/1 21 ¶4)

  • 2Aw 34:18, 30, 33—Baleg so epekto ed sikatayo na panagbasay Biblia tan pandalepdep ed satan (w05 12/1 21 ¶9)

  • 2Aw 36:15-17—Agleleglemewen so panangasi tan anos nen Jehova (w05 12/1 21 ¶6)

 • Pankotkot na Espiritual a Kayamanan: (8 min.)

  • 2Aw 33:11—Anton propesiya so asumpal sanen inawit ed Babilonia si Manases? (it-1-E 62 ¶2)

  • 2Aw 34:1-3—Panon tayon napaseseg ed alimbawa nen Josias? (w05 12/1 21 ¶5)

  • Antoy naaralan kod babasaen ed Biblia diad sayan simba nipaakar ed si Jehova?

  • Anto ran punto ed babasaen ed Biblia diad sayan simba so nausar ko ed ministeryo?

 • Panagbasa ed Biblia: 2Aw 34:22-33 (4 min. o mas antikey)

MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

 • Unonan Pitongtong: (2 min. o mas antikey) Ipresenta so manunan artikulo na Panag-bantayan ed sayan bulan. Iparaan so unabung parad ipawil.

 • Panagpawil: (4 min. o mas antikey) Idemostra no panon so panagpawil ed sakey ya angipanengneng na interes ed samay impresenta ya manunan artikulo na Panag-bantayan ed sayan bulan. Iparaan so unabung parad ontumbok ya ibisita.

 • Panagaral na Biblia: (6 min. o mas antikey) Idemostra so panagaral na Biblia. (bh 9-10 ¶6-7)

BILAY NA KRISTIANO