Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | LEVITICO 12-13

Makaaral Tayo ed Saray Ganggan Nipaakar ed Kating

Makaaral Tayo ed Saray Ganggan Nipaakar ed Kating

13:4, 5, 45, 46, 52, 57

Anto ran prinsipyo so naaralan tayo ed ganggan nipaakar ed kating ya manprotekta ed espiritualidad tayo?

  • Imbangat nen Jehova iray saserdote no panon dan nabidbir a tampol so sakit ya kating. Ontan met natan, nalikas ya tampol na saray elder iray mansasakit ed espiritual ya mankaukolan na tulong.​—San 5:14, 15

  • Kaukolan ya deralen na saray Israelita so anggan anton gamit ya akontamina na kating pian agla makaalis. Mipadpara, kaukolan ya mabulos iray Kristiano ya deralen o itunda, anggan saray importante ed sikara, imbes ya paulyanan dan manresulta itan ed pankasalanan da. (Mat 18:8, 9) Kaibad saya iray kagagawa, kaulop odino panagrelaks

Panon ya nipanengneng na sakey ya Kristiano ya labalabay toy patulongan ed si Jehova?