Onlad karga

Onlad saray karga

Disyembre 4-​10

SOFONIAS 1–AGGEO 2

Disyembre 4-​10
 • Kansion 151 tan Pikakasi

 • Introduksion (3 min. o mas antikey)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

 • Anap Yoy Jehova Antis na Agew na Sanok To”: (10 min.)

 • Pankotkot na Espiritual a Kayamanan: (8 min.)

  • Sof 1:8​—Anton pasakbay so naromog ed sayan bersikulo? (w07 11/15 11 ¶3)

  • Ag 2:9​—Diad anto ran paraan ya mas magloria so templo nen Zerubabel nen samay templo nen Solomon? (w07 12/1 9 ¶2)

  • Antoy naaralan yod babasaen ed Biblia diad sayan simba nipaakar ed si Jehova?

  • Anto ni ray arum ya espiritual a kayamanan ya akotkot yo ed babasaen ed Biblia diad sayan simba?

 • Panagbasa ed Biblia: (4 min. o mas antikey) Ag 2:1-14

MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

 • Iparaan Iray Presentasyon ed Sayan Bulan: (15 min.) Paliwawa a mankomentoy dumerengel base ed “Pangaligan Iran Presentasyon.” I-play so kada video na pangaligan a presentasyon, insan pantongtongan. Pasesegen iray agagi ya gawaen day anggaay nayarian dan dakel so naikdan na Onliing! No. 6 2017. Balet, lapud labay tayon personal ya nakatongtong iray totoo, agtayo ititilak iyan magasin no anggapoy too ed abung.

BILAY NA KRISTIANO