Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ISAIAS 6-10

Asumpal ed Mesias Iray Propesiya

Asumpal ed Mesias Iray Propesiya

Nilasus ya taon antis ya niyanak si Jesus, impropesiya nen Isaias ya say Mesias et manpulong “diad rehyon na Jordan, say Galilea na saray nasyon.” Asumpal ed si Jesus iyan propesiya nen nambiahe ed interon Galilea ya impulong tan imbangat toy maong a balita.Isa 9:1, 2.

  • Ginawa toy sankaunaan ya milagro toJn 2:1-11 (Cana)

  • Pinili to ray apostol toMar 3:13, 14 (asingger ed Capernaum)

  • Imbaga toy Sermon to ed PalandeyMat 5:1–7:27 (asingger ed Capernaum)

  • Pinaoli toy alenleneg ya anak a laki na biin abalo—Luc 7:11-17 (Nain)

  • Nampanengneng ed manga 500 ya disipulo kayarin apaoli—1Co 15:6 (Galilea)