Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Ipanengneng Iray Kualidad ya Makapaliket ed Dios​—⁠Pananisia

Ipanengneng Iray Kualidad ya Makapaliket ed Dios​—⁠Pananisia

NO AKIN YA IMPORTANTE:

  • Kaukolan so pananisia pian napaliket so Dios.​—Heb 11:6

  • Say pananisia ed saray promisa na Dios so ontulong ed sikatayon nasungdoan iray subok.​—1Pe 1:6, 7

  • Mansumpal ed kasalanan so pakaandi na pananisia.​—Heb 3:12, 13

NO PANON MON NAGAWAAN:

Panon kon napabiskeg so pananisiak tan say pananisia na pamilyak?

BANTAYAN SO VIDEO YA IPATNAG IRAY KUALIDAD YA MAMABISKEG ED KATOORAN​—PANANISIA, INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Anto so “pananisia ya anggapoy pansimpisimpitan”? (1Ti 1:5)

  • Pian nawalaan tayoy mabiskeg ya pananisia, anto ran makapuy ya impluensya so nepeg tayon paliisan?

  • Akin ya importante so pananisia legan na baleg a kairapan? (Heb 10:39)