Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | 1 CORINTO 14-16

“Say Dios so Magmaliw ya Alenleneg a Manuley na Amin”

“Say Dios so Magmaliw ya Alenleneg a Manuley na Amin”

15:24-28

Walay balibalin arapen ya manatalaran ed saray matoor ed si Jehova. No maliket tayon itotongtong ed arum so ilalo tayo, lalon magmamaliw itan ya tua ed sikatayo. Pinaseseg nen apostol Pablo iray kapara ton Kristiano ya imadyinen day panampot na Sanlibon Taon ya Uley nen Kristo sano si Jehova so “magmaliw ya alenleneg a manuley na amin.”

Dinan ed saray bendisyon ed arapen so labalabay mo, tan akin?

Antoy mangokombinse ed sika ya nasumpal iray promisa na Dios?