Onlad karga

Onlad saray karga

Setyembre 17-23

JUAN 5-6

Setyembre 17-23
 • Kansion 2 tan Pikakasi

 • Introduksion (3 min. o mas antikey)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

 • Tumboken si Jesus a Walaay Dugan Motibo”: (10 min.)

  • Jn 6:9-11​—Mamilagron amakan si Jesus na dakel a totoo (“yinmurong iray totoo, a manga 5,000 so lalaki ed sikara” study note na Jn 6:10, mwbr18.09​—nwtsty)

  • Jn 6:14, 24​—Amoria na totoo ya si Jesus so Mesias tan inanap da ed tinmumbok ya agew (“imay Propeta” study note na Jn 6:14, mwbr18.09​—nwtsty)

  • Jn 6:25-27, 54, 60, 66-69​—Lapud aliway motibo na totoo ed impiulop dad si Jesus tan saray disipulo to, agapol ira ed imbaga to (“naderal a kakanen . . . agnaderal a kakanen a mangiter na bilay ya andi-anggaan” study note na Jn 6:27, mwbr18.09​—nwtsty; “mangan na laman ko tan oninum na dalak” study note na Jn 6:54, mwbr18.09​—nwtsty; w05 9/1 21 ¶13-14)

 • Pankotkot na Espiritual a Kayamanan: (8 min.)

  • Jn 6:44​—Panon ya iyaasingger na Ama ed sarili to iray totoo? (“sikatoy iyasingger” study note na Jn 6:44, mwbr18.09​—nwtsty)

  • Jn 6:64​—Diad anton pantalos ya “manlapud gapo” et amta la nen Jesus ya sikatoy traidoren nen Judas? (“amta la nen Jesus . . . no siopa imay mantraidor ed sikato,” “manlapud gapo” study notes na Jn 6:64, mwbr18.09​—nwtsty)

  • Antoy naaralan yod babasaen ed Biblia diad sayan simba nipaakar ed si Jehova?

  • Anto ni ray arum ya espiritual a kayamanan ya akotkot yo ed babasaen ed Biblia diad sayan simba?

 • Panagbasa ed Biblia: (4 min. o mas antikey) Jn 6:41-59

MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

 • Unonan Pitongtong: (2 min. o mas antikey) Igapo panamegley na suhestion parad pitongtong. Ipanengneng ya onkontra so unabung. Manpili na maslak ya nagagawa ed teritorya yo.

 • Unonan Panagpawil: (3 min. o mas antikey) Igapo panamegley na suhestion parad pitongtong. Ibaga na unabung ya sikatoy Kristiano.

 • Video na Komaduan Panagpawil: (5 min.) I-play so video insan pantongtongan.

BILAY NA KRISTIANO

 • Kansion 31

 • Anto Lay Agawaan Mo?: (5 min.) Paliwawa a mankomentoy dumerengel. Paisalaysay ed saray dumerengel iray eksperiensya da nen inyaplika day pangigapo na tongtongan tan akapanpulong ira.

 • Anggapoy Aperdi”: (10 min.) Paliwawa a mankomentoy dumerengel. I-play so video ya Say Desinyo ya Agmaneral ed Kalikasan et Mangiiter na Dayew ed si Jehova​—Video Clip.

 • Panagaral na Kongregasyon ed Biblia: (30 min.) jy kap. 35 ¶28-36

 • Manrepaso tan Ibagay Aralen ed Ontumbok a Simba (3 min.)

 • Kansion 89 tan Pikakasi