Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | JUAN 3-4

Pinulongan nen Jesus so Sakey a Samaritana

Pinulongan nen Jesus so Sakey a Samaritana

4:6-26, 39-41

Panon ya si Jesus et akapampulong ya impormal?

  • 4:7​—Inggapo toy tongtongan diad inkerew toy danum ya inumen imbes ya ipaamta ton tampol so Panarian odino ibaga ton sikato so Mesias

  • 4:9​—Agto hinusgaan imay Samaritana lapud lahi to

  • 4:9, 12​—Nen aminpigan sinalambit na bii iray punto ya nayarin pansengegay sangsangan, mataktikan pinaliisan nen Jesus iratan ya isyu.​—cf 77 ¶3

  • 4:10​—Angusar na ilustrasyon ya imbase tod inagew-agew a kabibilay na bii

  • 4:16-19​—Anggano imoral so kabibilay na bii, sikatoy trinato nen Jesus ya walaay dignidad

Panon ya nanengneng ed sayan agawa so kaimportantian na impormal a panagpulong?