Onlad karga

Leksion 8: Magmaliw ya Maayos tan Malinis

Leksion 8: Magmaliw ya Maayos tan Malinis

Sarag mo kasi magmaliw ya maayos tan malinis a singa si Jehova? Walay leksion ya naaralan nen Caleb.

Ompan Nagustoan Mo Met

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA (ACTIVITY)

Tulongan si Caleb ya Ayosen Iray Gamit To!

I-download o i-print so activity tan tulongan moy Caleb ya naanap so 5 gakgalaw to ya kailangan ton isinop.