Onlad karga

Say Gawaen Kod Bilay Ko

Say Gawaen Kod Bilay Ko

Antoy goal mo no ombaleg ka?

Ompan Nagustoan Mo Met

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA (ACTIVITY)

Say Gawaen Kod Bilay Ko

Labay nen Jehova ya nawalaan tayo ray goal ed espiritual. Anto ray goal mo ey?