Onlad karga

No Naandid Bilay so Inad-aro

No Naandid Bilay so Inad-aro

No walay ompatey ya inad-aro tayo, maer-ermen tayo. Balet tulongan itayo nen Jehova. Nengnengen tayo no panon ton gagawaen itan.

Ompan Nagustoan Mo Met

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA

No Naandid Bilay so Inad-aro

No naandid bilay so sakey ya inad-aro, antoy ontulong pian nasarag tayo itan?