Onlad karga

Ipapusom so Katuaan

Ipapusom so Katuaan

Magmaliw tayon kaaro nen Jehova no ipapuso tayoy katuaan. Nengnengen tayo no panon.

Ompan Nagustoan Mo Met

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA

Ipapusom so Katuaan (Kansion 56)

Bansagan iray arum ya ugugaw legan ya ipapapuso day katuaan.