Onlad karga

Dayewen si Jehova Legan ya Kalangweran

Dayewen si Jehova Legan ya Kalangweran

Labay nen Jehova ya ipasal tayoy misalamat. Nengnengen tayo so sakey ya paraan pian nagawaan tayo itan.

Ompan Nagustoan Mo Met

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA

Dayewen si Jehova Legan ya Kalangweran (Kansion 133)

Nonot moy Makapadinayew a Manamalsam legan ya ugaw ka ni.