Onlad karga

Saray Naaralan Kod Biblia

Ibagay “Salamat”

Denesinyo irayan leksion ed Biblia parad ugugaw a mantaon na 3 paleksab. I-download tan i-print iyan leksion pian ibasa yod anak yo.