Onlad karga

INDROWING IRAN ISTORYAD BIBLIA

Nagmaliw ya Kaaro na Dios si Abraham

Naamtaan ed sayan istorya no akin ya tinawag na Biblia si Abraham “kaaro nen Jehova.” (Santiago 2:​23) Basaen so indrowing ya istorya online odino diad in-print ya PDF.