Onlad karga

ANTO SO PETEG YA IBABANGAT NA BIBLIA? (GIYA ED PANAGARAL)

Kabibilay a Makapaliket ed Dios (Part 2)

Amtaen so ibabangat na Biblia no panon ya makapansiansian matoor iray kaaro na Dios anggano wala ray subok.