Onlad karga

ANTO SO IBABANGAT NA BIBLIA?

Tuan Ilalo na Saray Inaatey ya Inad-aro Yo (Part 2)

Sayan giya ed panagaral et base ed kapitulo 7 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

Nengnengen iray mabiskeg ya ebidensya no akin ya manisia no akin ya ombilay iray inaatey.