Onlad karga

WALA KASI NANDESINYO?

Makapadinayew ya Itsura tan Nagagawaan na Ayayep

Makapadinayew ya Itsura tan Nagagawaan na Ayayep

Kasin say makapakelaw ya itsura tan nagagawaan na ayayep et basta labat nan-evolve? Odino walay nandesinyo?