Onlad karga

Pikakasi

Akin et Manpikasi?

Kaukolan Mo ni Kasi Manpikasi?

Sarag ya ebatan na Dios iray pikakasi anggan agmanggaway milagro.

Akin et Kaukolan so Manpikasi? Ebatan Kasi na Dios Iray Pikakasik?

Akadepende ed sika no kasin ebatan na Dios so pikakasim.

Panon so Manpikasi?

Duga Kasi Manpikasi ed Saray Santo?

Amtaen no antoy ibabaga na Biblia ed no siopa so nepeg tayon pampikasian.