Russia

AGOSTO 29, 2017

Indeklara na Russia ya “Extremist” so Biblia

Indeklara na Vyborg City Court ya ‘extremist’ so bersion na Russian ya Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan, im-publish iyan Biblia na Saray Tasi nen Jehova diad dakel ya lenguahe.