Skip to content

Skip to table of contents

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ

ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਲਗ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ (1 ਸਮੂ 30:1, 2)

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ (1 ਸਮੂ 30:3-5; w06 8/1 28 ਪੈਰਾ 12 )

ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ (1 ਸਮੂ 30:6; w12 4/15 30 ਪੈਰਾ 14)

ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ?