Skip to content

Skip to table of contents

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਮਦਦ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ

ਮਦਦ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ

ਯਹੋਵਾਹ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (2 ਸਮੂ 22:7)

ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ (2 ਸਮੂ 22:14-18; cl 19 ਪੈਰਾ 11)

ਯਹੋਵਾਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ (2 ਸਮੂ 22:26; w13 6/15 17-18 ਪੈਰੇ 4-5)

ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂ 55:22) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?