Skip to content

Skip to table of contents

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ (ਬਿਵ 24:5; it-2 1196 ਪੈਰਾ 4)

ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਬਿਵ 24:19-21; it-1 963 ਪੈਰਾ 2)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਬਿਵ 25:5, 6; w11 3/1 23)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?’