Skip to content

Skip to table of contents

ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ

ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ

ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤ੍ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬਿਵ 32:2, 3; w20.06 10 ਪੈਰੇ 8-9; ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ)

ਯਹੋਵਾਹ ਚਟਾਨ ਹੈ (ਬਿਵ 32:4; w09 10/1 20 ਪੈਰਾ 4)

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਕਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬਿਵ 32:11, 12; w01 10/1 9 ਪੈਰਾ 7)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?