Skip to content

Skip to table of contents

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ

ਪਨਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ (ਬਿਵ 19:2, 3; w17.11 14 ਪੈਰਾ 4)

ਪਨਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ (ਬਿਵ 19:10; w17.11 15 ਪੈਰਾ 9)

ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਬਿਵ 19:11-13; it-1 344)

ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ‘ਮੈਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?’